Nadzor nad izgradnjom protivgradnih stanica RC Valjevo

Lokacija: Valjevo

Godina : Novembar 2021

Rekonstrukcija objekta ministarstva poljoprivrede uprava za agrarna placanja radi akreditacije EU

Lokacija: Beograd

Godina : Avgust 2021.