Ship-building-istockphoto

Brodogradnja

Preduzeće raspolaže višegodišnjim iskustvom u oblasti projektovanja brodova za rečni i morski saobraćaj. Takođe se možemo pohvaliti i velikim brojem delimičnih projekata kada je u pitanju stabilitet rečnih barži, izrada privatnih objekata, izrada pontona za srpsku rečnu mornaricu i individualno učešće na projektu lučkog terminala. Potencijali za ovu gradnju zavise od trenutnih potreba na tržištu, tako da detaljno razmatramo zakonske norme koje usmeravaju investitore potpuno suprotno u raznim delovima sveta.