Civilna i komercijalna izgradnja

U oblasti civilne i komercijalne izgradnje kompanija Investment Project Group poseduje značajne reference i preporuke vodećih investitora u izgradnji jednostavnih, ali i izuzetno kompleksnih stambeno-poslovnih objekata. Mogućnost da naručioci odaberu željeni životni prostor za sebe i svoju porodicu, kao i da investiraju ugradnju koja je posle na tržištu za prodaju i ostvarenje kapitalne dobiti.