Hotelski objekti

Iskustvo u renoviranju dotrajalih hotela sa licenciranim principalima, Sheraton, Hayat, Intercontinental. Posedujemo iskustvo koje smo stekli za renoviranje ovakvih objekata. Imamo  poslovno tehničku saradnju sa najozbiljnijim svetskim dobavljačima opreme koja se ugrađuje u ovakve kapacitete. Po nalogu investitora možemo angažovati kooperante koje poznajemo širom sveta, a koji su do sada radili za kompaniju Energoprojekta.