Putevi i železnice/Infrastruktura

U oblasti putne infrastrukture preduzeće se može pohvaliti vrlo značajnim projektima i referencama. Bavimo se izradom sistema gravitacionog dreniranja, izradom tunela, mostova kao i ležećih signalizacija.

Kompanija takođe vrši izradu manevarskih puteva i parkinga za teški saobraćaj, asfaltiranje trotoara i okućnica objekta, asfaltiranje saobraćajnica nižeg ranga, izradu podvožnjaka u okviru fabrika, izradu platoa za odlaganje sirovina i betonskih platoa u fabrikama.

U oblasti železničke infrastrukture trudili smo se da srpskom i inostranom tržištu predstavimo najnovija dostignuća železničkog transporta. Posedujemo zavidno iskustvo u rešavanju vanrednih situacija na usecima i odronima kao i na izgradnji železničkih pruga, stanica, čvorova.

Šifra delatnosti: 421200