Servis i mehanizacija

Kompanija raspolaže vlastitim servisom za mehanizaciju  i pogonom za doradu rezervnih delova. Takođe raspolažemo mobilnom ekipom za opravljanje kvarova. Servis je vrlo važan da bi mehanizacija mogla doprinositi optimalmnim rokovima za izvođenje te smo zbog toga odlučili da imamo vlastitu servisnu službu sa isturenim punktovima na nekoliko lokacija u Srbiji.