Trgovina sirovinama na veliko

Izvođenje radova sa velikim firmama i vladama drugih zemalja od nas iziskuje da ponekad radove naplatimo i u energentima i drugim sirovinama. Obzirom da su nam potrebni dalji resursi za nastavak radova mi takve energente prodajemo ili ih ugovaramo za potrebe repromaterijala. Tako da se razvila i ova delatnost u preduzeću koja iziskuje i dobre poslovne veze kada je u pitanju trading. Najčešći resursi koje prodajemo su nafta, naftni škriljci, mazut, rezanci od repe, gas, alkohol, struja i drugo.