Hidroenergetska postrojenja

Konsultanti našeg preduzeća su renomirani stručnjaci u oblasti hidroenergetskih postrojenja. Uzeli smo učešće na projektima hidrocentrala sliva reke Drine, hidrocentrala Đerdap I i Đerdap II na Dunavu, kao i učešće na sanaciji hidrocentrale na slivu reke Neretve. Takođe imamo značajne rezultate u izgradnji transportnih kanala za različite sirovine, kao i kanala za separaciju sirovina i otpada. Saradnju zasnivamo na koordinaciji mašinskog fakulteta za hidroenergetiku u Beogradu i stručnjaka za tu oplast, Ph. D. Aleksandar Gajić.